Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Gửi BHXH TP Đà Nẵng! Vui lòng giải thích cho tôi trường hợp như sau: Công ty tôi có trường hợp một NLĐ nghỉ thai sản từ ngày 19/01/2015 đến hết ngày 18/07/2015 sau đó nghỉ dưỡng sức sau khi sinh 07 ngày và đến ngày 26/07/2015 đi làm lại. Tính đến cuối tháng 7/2015 NLĐ đi làm được 05 ngày công. Vậy cho tôi hỏi , công ty có đóng BHXH cho NLĐ hay không? Xin cảm ơn. Nguyễn Thị Mỹ Linh Nhân sự Công ty TNHH hai thành viên Gallant dachan Seafood.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điều 54 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểmxã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý mức đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

   Điều 54. Quản lý mức đóng
   1. …

   2. Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:

   2.1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:

   - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

   - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.

   Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

   2.2. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, dưới 14 ngày trong tháng thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động cả tháng đó:

   - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

   - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng ngừng việc, nghỉ việc.

   Trường hợp cụ thể của Bạn nêu : Trong tháng 7/2015 người lao động chỉ có 5 ngày công, thuộc điểm 2.1 Điều 54 nêu trên, theo quy định thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 7/2015. Tuy nhiên nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tháng 7/2015 thì cơ quan BHXH vẫn thu theo quy định.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn