Tham gia bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Cho tôi hỏi , tôi đc công ty cũ Vinamilk đóng bhxh từ tháng 10/1996 đến tháng 5/2002, nay tôi muốn chốt sổ và thanh toán 1 lần được không , nếu thanh toán được thì tôi được nhận bao nhiêu tiền. Còn nếu tôi muốn đóng tiếp thì đóng bao nhiêu 1 tháng

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • 1. Nếu Bạn đã nghỉ việc tại Công ty Vinaminlk thì Bạn liên hệ với Công ty để nhận sổ bảo hiểm xã hội (BHXH).
   2. Điều kiện để hưởng và mức hưởng chế độ BHXH một lần như sau:Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy đinh người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   - Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   - Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   - Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   - Ra nước ngoài để định cư

   Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy đinh mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:
   Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   Nếu Bạn tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc thì mức đóng là tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động của Bạn; Trường hợp Bạn tham gia BHXH tự nguyện thì mức đóng do Bạn lựa chọn tùy theo mức thu nhập của Bạn. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được thay đổi tuỳ theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.

   Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy đinh mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:
   Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn