Tham gia BHXH 35 năm thì cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH như thế nào?

Ngày hỏi:18/10/2012

Tôi công tác trong ngành giáo dục tính đến tháng 11 năm 2012 đủ tuổi hưu (55 tuổi), đã tham gia BHXH 35 năm. Vậy cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH như thế nào? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo qui định của Luật BHXH, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45 % mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2 % đối với nam và 3 % đối với nữ; mức tối đa bằng 75 %. Cụ thể trường hợp của bạn là: 15 năm đầu = 45%; từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm được cộng thêm 3% (20 năm x 3% = 60%); Tổng cộng là 105%. Tuy nhiên mức lương hưu của bạn chỉ là 75%.

   Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần trước khi nghỉ hưu: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Như vậy trường hợp của bạn là 10 năm x 0,5 tháng = 5 tháng.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn