Tham gia BHXH đối với Giám đốc hưởng lợi nhuận từ Công ty

Chào anh/ chị Xin cho hỏi trường hợp tôi hùn vốn với một người bạn mở Công ty TNHH 2 thành viên, người bạn đứng ra làm đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc, không hưởng lương và cũng không có HĐLĐ (vì là đồng sở hữu Cty, hưởng lợi nhuận từ Công ty) vậy có bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT không? và quy định theo luật định nào (chi tiết giúp tôi ). Cảm ơn Ban Biên tập.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định: Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, gồm: chủ sở hữu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh khác do Điều lệ công ty quy định thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

   Trường hợp của Bạn, Bạn làm giám đốc để quản lý và điều hành tài sản vốn góp của mình và hưởng lợi nhuận từ hiệu quả kinh doanh của công ty (chứ không ký HĐLĐ và hưởng lương) và Bạn không quyết toán tiền lương với cơ quan thuế thì Bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chủ sở hữu hưởng lợi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn