Tham gia BHXH đối với trường hợp thử việc

THỜI GIAN THỬ VIỆC CÓ THAM GIA BHXH KHÔNG? Tôi ký hợp đồng xác định thời hạn 1 năm: 12/12/2014 đến 12/12/2015. Trong hợp đồng có ghi rõ thời gian thử việc 12/12/2014 đến 12/02/2015. Vậy cho tôi hỏi trong thời gian thử việc tôi có tham gia BHXH bắt buộc không? Hay bắt đầu tham gia từ tháng 02/2015. Nếu có cho tôi biết quy định tại nghị định hay thông tư nào? Xin chân thành cám ơn! Trân trọng!

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại điểm 1.6 Khoản 1 Điều 53 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) quy định: Người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì đơn vị và người lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả thời gian thử việc theo mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.
   Vì vậy, trường hợp của Bạn, Bạn phải tham gia BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn