Tham gia BHXH tự nguyện chỉ để được hưởng lương hưu hằng tháng?

Ngày hỏi:08/04/2021

Ngoài chế độ hưu trí thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có thể hưởng những chế độ nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

   Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

   Như vậy, khi tham gia BHXH tự nguyện người tham gia có thể được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Luật này.

   Theo đó người tham gia BHXH tự nguyện có thể được hưởng lương hưu hằng tháng, cũng có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với chế độ hưu chí và hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất đối với chế độ tử tuất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn