Tham gia BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu

Ngày hỏi:25/06/2019

Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 3/2007 tại BHXH huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. Đến 01/5/2019 là tôi đủ 55 tuổi, vậy tôi có thuộc diện được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho các tháng năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng lương hưu theo Thông tư: 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì để được lĩnh lương hưu tại huyện Hóc Môn nơi tôi đang cư trú hiện nay. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định:

   - Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 134/2015/NĐ-CP nêu trên cũng quy định:

   - Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

   Mặt khác căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày quy định:

   - Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

   Như vậy, trường hợp của bạn có thể đến BHXH huyện Hóc Môn để được hướng dẫn tham gia đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn