Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu không?

Ngày hỏi:30/09/2021

Đối với BHXH bắt buộc có chế độ trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, vậy người tham gia BHXH tự nguyện thì sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối với chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng có quy định về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, theo đó:

   1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

   2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Cho nên người tham gia BHXH tự nguyện đáp ứng điều kiện quy định trên thì vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn