Tham gia và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Tôi tên là: Bùi Nam Sơn. SĐT: 0915235309. Sinh ngày: 02-4-1987. CMND: 205313943, cấp ngày 19/6/2007, tại Công An Quảng Nam. Số BHXH: 7910439461. Đơn vị công tác: Phòng Kỹ thuật – Chất lượng Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501. Tôi có một số thắc mắc kính mong Quý cấp xem xét và giải quyết như sau: 1. Đầu năm 2014, đơn vị nơi tôi công tác (Cty CPTVĐTXD Thành Minh Anh, mã đơn vị TC1053C) có lập danh sách “thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đợt 01 tháng 01 quý 1 năm 2014” cho bản thân tôi. Sau đó, BHXH Hải Châu đã xét duyệt đồng ý chi trả vào ngày 22/01/2014 (có xác nhận của Phó Giám đốc Trương Thị Ánh). Nhưng từ thời điểm đó đến nay, tôi chưa nhận được khoản tiền được hưởng theo chế độ dưới bất kỳ hình thức nào. Vậy cho tôi hỏi, số tiền được hưởng theo chế độ này của tôi được tính như thế nào? (chi trả 1 lần hay trừ dần vào số tiền đóng BHXH hằng tháng? Nếu chi trả 1 lần thì hình thức nhận tiền mặt hay gửi vào tải khoản công ty?). 2. Vào ngày 30/6/2015, tôi Chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị cũ (Công ty CPTVĐTXD Thành Minh Anh) và đã thực hiện thủ tục tạm dừng đóng BHXH với đơn vị này. Hiện tại, tôi công tác tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 (quyết định tuyển dụng và bố trí công tác ngày 26/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015), đơn vị này đã thực hiện thủ tục đăng ký đóng BHXH cho tôi nhưng không được tiếp nhận với lý do: Bổ sung bảng ghi quá trình đóng BHXH tại đơn vị cũ. Do đơn vị cũ (Cty CPTVĐTXD Thành Minh Anh) mặc dù đã gửi danh sách cắt giảm đóng BHXH nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH (từ tháng 1/2015-6/2015) cho tôi nên chưa chốt được sổ, BHXH Hải Châu không cung cấp bản ghi quá trình đóng BHXH của tôi để tiến hành các thủ tục tiếp theo với đơn vị mới. Cá nhân tôi suy nghĩ, đơn vị cũ đã đăng ký danh sách cắt giảm, đơn vị mới đăng ký danh sách người tham gia BHXH mới thì tại sao các thủ tục lại không thực hiện được? Cá nhân tôi đã được đơn vị sử dụng lao động mới thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động nhưng có thể vì thủ tục này mà tôi bị gián đoạn thời gian tham gia BHXH, BHYT (đi làm từ ngày 1/7/2015 nhưng chưa biết bao giờ được tiếp tục việc đóng BHXH, BHYT cho tôi vì thủ tục này). Với tư cách người lao động tham gia BHXH, BHYT tôi kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết các vướng mắc của tôi để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động. Tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • 1. Điều 92 Luật BHXH quy định: Hàng tháng người sử dụng lao động đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;
   Điều 117 Luật BHXH quy định: Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động; Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội; Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

   Theo quy định nêu trên thì việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản cho người lao động là thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, thời hạn chi trả là trong phạm vi ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động. Đề nghị Bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động của Bạn để được thanh toán tiền trợ cấp ốm đau, thai sản theo quy định.
   2. Khi Bạn nghỉ việc đơn vị có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để chốt sổ và trả sổ Bảo hiểm xã hội cho Bạn. Bạn cần liên hệ với Chủ sử dụng lao động nơi Bạn đã làm việc (Công ty Thành Minh Anh) để yêu cầu giải quyết việc chốt sổ và trả sổ BHXH cho Bạn.
   Trong khi đơn vị cũ chưa trả sổ BHXH cho Bạn, Bạn có thể tạm thời khai báo số sổ BHXH của Bạn với đơn vị mới để tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tại đơn vị mới.
   (Nếu Công ty Thành Minh Anh không thực hiện chi trả tiền chế độ BHXH và không trả sổ BHXH cho Bạn, Bạn có thể làm đơn nêu rõ những nội dung liên quan gửi Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng để kiểm tra xử lý cụ thể).


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn