Thâm niên nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

Tôi tham gia công tác giảng dạy được 25 năm, sau đó chuyển sang công tác quản lý tại Phòng Giáo dục quận và nghỉ hưu vào tháng 03/2009. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên nghề nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐTTg hay không? Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định đối tượng hưởng Thâm niên Nhà giáo như sau:
   Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).
   Đối với trường hợp của Ông, Ông đã chuyển sang công tác quản lý tại Phòng Giáo dục quận và nghỉ hưu. Như vậy Ông đã nghỉ hưu khi đang làm công tác quản lý chứ không thuộc đối tượng Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạynhưquy định nêu trên nên chưa được giải quyết.
   Hiện nay Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo xin ý kiến BHXH Việt Nam đối với các chức danh quản lý như trường hợp của Ông và các trường hợp tương tự. Sau khi có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn bổ sung của BHXH Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền, cơ quan BHXH sẽ thực hiện theo quy định


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn