Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 40 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 16/8/2007 của Chính phủ, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
   1. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền:
   a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20.000.000 đồng;
   b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP;
   c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP.
   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:
   a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20.000.000 đồng;
   b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP;
   c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 135/2007/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn