Thẩm quyền ký, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thẩm quyền ký, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẩm quyền ký, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

   - Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện ký, xác nhận cho các trường hợp: cấp sổ bảo hiểm xã hội, thay đổi nơi đăng ký đóng bảo hiểm xã hội trong địa bàn tỉnh, ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội hằng năm;

   - Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh ký, xác nhận cho các trường hợp: cấp lại sổ, di chuyển ngoài địa bàn tỉnh, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thay đổi nhân thân (nếu có) và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn