Thanh toán BHXH một lần với mức lương liền kề hay lương bình quân?

 Tôi tham gia bảo hiểm từ tháng 1/2010 với mức lương tham gia BHXH là 2 triệu đồng,đến năm tháng 1/2012 mức lương tôi tham gia bảo hiểm là 2,5 triệu đồng. Đến tháng 2/2014 là 3 triệu đồng. Đến tháng 1/2016 là 3,4 triệu đồng. Nay tôi xin nghỉ việc, hỏi tôi thanh toán BHXH một lần với mức lương 3,4 triệu đồng hay là bình quân các năm tôi đã tham gia bảo hiểm.Thời gian tôi tham gia bảo hiểm là bắc buộc và do nhà nước quy đinh.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 63 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động để tính lương hưu, trợ cấp BHXH 1 lần như sau: “Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”

   Do bạn thuộc đối tượng đóng BHXH theo mức tiền lương do ngưởi sử dụng lao động quyết định, nên khi bạn nghỉ hưu, hoặc hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, mức tiền lương bình lương để tính hưởng chế độ sẽ tính bình cả quá trình tham gia đóng BHXH và được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ tại thời điểm hưởng chế độ.


  Nguồn:

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn