Thanh toán chế độ ốm đau, thai sản năm 2016.

Ngày hỏi:16/09/2016

Hỏi về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức theo luật BHXH. Theo điều 102 và điều 103 luật BHXH 2014 quy định về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản,dưỡng sức sau ốm đau, thai sản thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Vậy cho tôi hỏi:

1. Cơ quan BHXH tổ chức chi trả cho NLĐ là chi trả trực tiếp cho từng người lao động hay chuyển tiền về đơn vị rồi đơn vị chi trả cho NLĐ. Nếu chuyển tiền về cho đơn vị thì sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận tiền của cơ quan BHXH thì đơn vị chuyển tiền cho NLĐ và khi chuyển tiền về cho đơn vị có giấy tờ gì không?

2. 2% giữ lại để chi trả chế độ ốm đau, thai sản sang năm 2016 là không giữ lại nữa đúng không?

Rất mong sớm nhận được phản hồi từ BHXH để đơn vị có thế thực hiện các quy định theo luật BHXH 2014 kể từ ngày 01/01/2016

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản năm 2016 được Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

   Điểm a, Khoản 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

   Theo quy định trên: Việc giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội là công tác xét duyệt hồ sơ và ban hành Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe để chuyển trả cho đơn vị, đồng thời chuyển cấp kinh phí cho đơn vị để đơn vị thực hiện chi trả cho người lao động.

   Khoản a, Điểm 1, Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động bằng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

   Theo quy định trên thì từ 01/01/2016 đơn vị thực hiện nộp đủ 3% vào quỹ ốm đau thai sản.

   Trên đây là tư vấn về thanh toán chế độ ốm đau, thai sản từ năm 2016. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn