Thanh toán chế độ trợ cấp thai sản

Tôi đang làm kế toán cho một công ty. Trong tháng 5/2014 có hai trường hợp người lao động nghỉ thai sản. Người lao động đã nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ và được cơ quan BHXH duyệt. Công ty tiến hành chi tiền thai sản theo chế độ cho người lao động vào đầu tháng 6/2014. Nhưng khi hỏi cán bộ chính sách BHXH thì được trả lời là: "Công ty không được chi trước, Công ty chỉ được chi trong khoảng 2% BHXH bắt buộc giữ lại tại đơn vị". Vậy xin Cơ quan BHXH Đà Nẵng trả lời giúp tôi thời điểm nào thì chi tiền thai sản theo chế độ cho người lao động? Trường hợp công ty tôi chi tiền thai sản cho người lao động như trên là đúng hay sai? Cán bộ BHXH trả lời: " Để tháng 7/2014 BHXH sẽ chuyển tiền ốm đau thai sản của quý 2/2014 chứ công ty không được chi trước" là đúng hay sai? Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan!

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội quy định việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản như sau: Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản:
   1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.
   2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.
   3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện, nội dung Bạn phản ảnh về ý kiến của cán bộ chính sách cơ quan BHXH là không đúng quy định. Bạn có thể nêu cụ thể cán bộ chính sách BHXH thuộc cơ quan BHXH quận, huyện nào để BHXH thành phố kiểm tra, chấn chỉnh.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn