Thanh toán chi phí KCB BHYT tại trạm y tế công ty

Ngày hỏi:17/12/2010

Trường hợp 1 : công ty tôi có trạm y tế (TYT) và HĐ KCB BHYT vơi BHXH Bình Dương, hầu hết CBCNV đăng kí KCB ban đầu tại trạm, một số ít đăng kí tại các bệnh viện bên ngoài, vì vậy khi những NV này đến khám tại TYT mà không có giấy chuyển viện của nơi đăng kí KCB ban đầu thì chi phí tính ra sao ? người bệnh phải cùng chi trả bao nhiêu % ? và nếu số tiền khám vượt quá 15% lương cỏ bản nhà nước ( > 109.500VD|ND) thì cùng chi trả bao nhiêu % ? sao khi thu tiền từ bệnh nhân thì trạm phải làm báo cáo viện phí cho BH như thế nào ?Trường hợp 2 là công ty muốn tiếp tục HD KCB BHYT thì công ty có cần thành lập TYT không ? số lượng CB CNV đăng ký KCB ban đầu tại TYT công ty là bao nhiêu % (so với tổng số CB CNV) thì mới được ký hợp đồng KCB BHYT ? Nếu có, vui lòng gửi giúp chúng tôi công văn hướng dẫn thực hiện.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Trường hợp 1: Người lao động đã đăng ký KCB ban đầu ngoài trạm y tế của Công ty sau lại khám chữa bệnh tại Trạm y tế của Công ty và có mức chi phí khám bệnh vượt quá 15% mức lương tối thiểu chung thì phải cùng chi trả 30%. Khi thu tiền làm báo cáo như thế nào thì đề nghị bạn liên hệ phòng Giám định BHYT để được hướng dẫn chi tiết.
   - Trường hợp 2: Trạm y tế Công ty do Sở Y tế thẩm định, sau đó sẽ ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH tỉnh. Theo qui định của Sở Y tế thì phải có 80% người lao động đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế Công ty; tuy nhiên để khuyến khích thành lập trạm y tế, BHXH có xem xét số lượng đăng ký sao cho phù hợp với tình hình từng Công ty với thời gian cụ thể.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn