Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có tổ chức vào ngày nghỉ, ngày lễ

Ngày hỏi:12/11/2018

Tôi là Nguyễn Hoàng Vinh, hiện tôi đang công tác tại một cơ sở khám chữa bệnh, có thắc mắc về quy định hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế mà Chính phủ mới ban hành mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có tổ chức vào ngày nghỉ, ngày lễ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có tổ chức vào ngày nghỉ, ngày lễ quy định tại Khoản 10 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (có liệu lực từ ngày 1/12/2018), cụ thể như sau:

   Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ:

   - Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;

   - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn