Thanh toán khám chữa bệnh khi chưa cấp thẻ BHYT

Ngày hỏi:13/04/2011

01 / Hiện tại em đang làm việc tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài do công ty em có một số khó khăn nên chưa cấp thẻ BHYT kip thời cho CB-CNV trong công ty . Nếu CB-CNV có nhu cầu khám chữa bệnh ( có một số khám bệnh ngoài tỉnh ) thì công ty em sẽ thanh toán như thế nào , mức thanh toán là bao nhiêu và có được BHXH thanh toán lại không. 02/ Việc thanh toán đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được quy định như thế nào

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Các đơn vị đều phải tích cực nộp BHXH không để nợ đọng, để NLĐ được cấp thẻ BHYT, trong trường hợp NLĐ không có thẻ đi KCB thì công ty phải thanh toán lại số tiền đó và cơ quan BHXH không thanh toán cho trường hợp không có thẻ này, tuy nhiên công ty cũng chỉ thanh toán trong mức chi trả BHYT qui định.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khám chữa bệnh
  Bảo hiểm y tế
  BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn