Thanh toán tiền Bảo hiểm thai sản

Ngày hỏi:15/07/2013
Cho tôi hỏi : Vợ tôi sinh con ngày 9 tháng 2 năm 2013 , tôi đã nộp tất cả giấy tờ liên quan để nhận tiền bảo hiểm thai sản lên phòng nhân sự của công ty . nhưng đến nay đã 5 tháng (tính từ ngày nộp giấy tờ cho phòng nhân sự ) mà công ty vẫn chưa thanh toán tiền bảo hiểm thai sản cho vợ tôi . Như vậy nhân viên PNS công ty có vi phạm pháp luật hay không , nếu muốn khiếu nại hay tố cáo thì làm cách nào ?

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:


  • Tại Điều 117, Luật Bảo hiểm xã hội quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản:

   “ 1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

   2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

   3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

   Trường hợp của vợ bạn, nếu đã nộp đủ giấy tờ liên quan đến việc giải quyết thai sản, mà cán bộ công ty chậm trễ làm thủ tục BHXH là vi phạm quy định của pháp luật. Bạn có thể gửi đơn đề nghị công ty nơi vợ bạn đang công tác thực hiện đúng quy định pháp luật lao động nêu trên, trường hợp công ty không giải quyết ông có thể gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hoặc khiếu kiện ra Tòa để được giải quyết.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn