Thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng nào có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế?

Ngày hỏi:28/08/2018

Là kế toán, tôi vừa được nhận và làm việc tại một cơ sở y tế của Quận, vì nhu cầu tìm hiểu để phụ vụ cho công việc của mình, tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc của tôi như sau: Thẻ bảo hiểm của những đối tượng nào có giá trị sử dụng ngay từ ngày đóng bảo hiểm y tế? Tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế 2008 và sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, có quy định như sau:

   - Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

   Và tại Khoản 1, 2, 3 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế 2008 có quy định về các đối tượng sau

   - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động;

   - Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công;

   - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

   - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

   - Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

   => Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thẻ bảo hiểm y tế của những đối tượng trên sẽ có thời hạn kế từ ngày đóng BHYT.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn