Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi có giá trị sử dụng đến khi nào?

Ngày hỏi:22/10/2018

Tôi có vấn đề thắc mắc mong được anh chị giải đáp, con trai của tôi gần được 6 tháng tuổi rồi, hiện tại cháu chưa làm thủ tục nhập học. Tôi có chút thắc mắc về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế cấp cho cháu. Anh chị cho tôi biết thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi có giá trị sử dụng đến khi nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

   "a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

   b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

   c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

   d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó."

   Như vậy, theo quy định trên, trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi, trường hợp 72 trẻ chưa đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đến ngày 30 tháng 9.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn