Thiết lập quỹ hưu trí

Ngày hỏi:06/09/2016

Thiết lập quỹ hưu trí được pháp luật quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là nhà giáo sắp đến tuổi nghỉ hưu và đang tìm hiểu những chính sách về chế độ hưu trí để bổ trợ cho những thủ tục cần giải quyết sau này. Tôi được biết Chính phủ có quy định mới về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Có một vài chỗ tôi chưa được rõ, trong đó việc thiết lập quỹ hưu trí được quy định ra sao? Kính mong sự tư vấn từ anh chị. Tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thiết lập quỹ hưu trí được quy định tại Điều 13 Nghị định 88/2016/NĐ-CP

   - Doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí theo quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP được thiết lập quỹ hưu trí theo các quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP .

   - Căn cứ vào nhu cầu của người tham gia quỹ và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự quyết định về số lượng quỹ hưu trí và Mục tiêu đầu tư quỹ hưu trí phù hợp với quy định tại Điều 20 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

   - Đối với mỗi quỹ được thành lập, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí phải:

   + Xây dựng và ban hành Điều lệ quỹ hưu trí. Điều lệ quỹ hưu trí do doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí quyết định trên cơ sở đảm bảo các nội dung cơ bản quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2016/NĐ-CP;

   + Lựa chọn và ký hợp đồng với 01 tổ chức lưu ký để thực hiện lưu ký tài sản quỹ hưu trí và các nghĩa vụ quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2016/NĐ-CP;

   + Lựa chọn và ký hợp đồng với 01 ngân hàng giám sát để thực hiện giám sát hoạt động quản lý quỹ hưu trí và các nghĩa vụ quy định tại Điều 16 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về việc thiết lập quỹ hưu trí. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn