Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tôi có ký hợp đồng làm việc với anh A vào ngày 25/01/2010 vậy tôi bắt đầu đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng nào là đúng và Quy định nào cho việc xác định thời gian đóng BH của trường hợp này. Mong được giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 54 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy đinh về quản lý mức đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:
   "2.1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:
   - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;
   - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.
   Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị".
   Bạn căn cứ quy định nêu trên để thực hiện./.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn