Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 1/1/2015 có nghĩa gì

Ngày hỏi:21/06/2016

tôi là cán bộ hưu trí .Có 1 thắc mắc xin hỏi BHYT là : Trong thẻ BHYT có câu : Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 1/1/2015 .Điều này có nghĩa là gì vậy ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/2015điều này có nghĩa ghi nhận thời gian đến Ngày 1/1/2015 ông (bà) đã tham gia liên tục đủ 5 năm sẽ được hưởng quyền lợi KCB trong năm tài chính khi số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì ông ( bà) sẽ được hưởng 100% chi phí KCB.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời gian tham gia bảo hiểm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn