Thời điểm đủ 5 năm liên tục không đúng

Ngày hỏi:03/03/2017

Tôi tham gia BHYT theo lộ trình như sau: - Từ tháng 02/2011 đến 10/2013, tôi tham gia đóng BHYT tại Công ty TNHH DiCentral Việt Nam - Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014 tôi tham gia đóng BHYT tại Công ty TNHH Harvey nash Việt Nam - Từ tháng 4/2014 đến nay tôi tham gia đóng BHYT tại Công ty TNHH Harvey nash tại Hà Nội. Tuy nhiên trên thẻ BHYT của tôi số: NN4010010600613 phát hành 19/12/2016 có ghi “ Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ 01/04/2019” Nhờ quý vị giải đáp giúp. Cảm ơn!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Về việc in thẻ có thời điểm 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT: BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3222/BHXH-ST ngày 24/08/2016 về việc in thẻ BHYT có thời điểm 05 năm liên tục; tiếp theo ngày 21/11/2016 BHXH Việt Nam tiếp tục có Công văn 4656/BHXH-CNTT về việc rà soát cấp thẻ BHYT năm 2017

   Trường hợp của bạn khi nhận thẻ BHYT xác định thời điểm đủ 5 năm liên tục chưa đúng thì đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ theo quy định.


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn