Thời điểm hưởng lương hưu của lao động nữ sinh tháng 11/1971

Ngày hỏi:28/12/2020

Xin được hỏi luật sư về thời điểm hưởng lương hưu của người lao động là nữ, sinh ngày 10/11/1971. Nếu họ chỉ phụ trách công việc bình thường, là nhân viên điều phối shipper, không nặng nhọc, nguy hiểm thì họ được hưởng lương hưu từ tháng, năm nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP xác định lao động nữ sinh tháng 11/1971 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 12/2029.

   Như vậy, trường hợp lao động nữ sinh tháng 11/1971 thì từ tháng 12/2029, người lao động này bắt đầu được hưởng lương hưu theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn