Thời điểm hưởng lương hưu khi về hưu sớm

Ngày hỏi:14/06/2018

Thời điểm hưởng lương hưu khi về hưu sớm được quy định ra sao? Chào các bạn trong Ban biên tập. Tôi bị suy giảm khả năng lao động giám định 65%, tuy nhiên còn 1 năm nữa tôi mới đủ tuổi về hưu. Tôi được biết mình đủ điều kiện về hưu sớm do suy giảm khả năng lao động và bị trừ 2% mức lương hưu do nghỉ sớm 1 năm. Tuy nhiên tôi thắc mắc năm nay tôi về hưu thì tôi có được hưởng lương hưu liền hay phải chờ đến khi đủ tuổi mới được hưởng? Rất mong sớm nhận được tư vấn của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Hoàng Xuân Tiến (tien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm hưởng lương hưu khi về hưu sớm
   (ảnh minh họa)
  • Đối với thắc mắc của bác, hiện nay, theo quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nghỉ việc do suy giảm khả năng lao động có giám định sức khỏe và đáp ứng đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được về hưu sớm thì được áp dụng chế độ hưu trí dành cho người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động.

   - Về mức hưởng, theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng lương hưu của người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động được tính theo công thức tính lương hưu của người đủ điều kiện về hưu bình thường, sau đó, cứ mỗi năm về hưu trước so với tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật sẽ bị trừ 2% mức lương hưu.

   - Về thời điểm hưởng lương hưu khi về hưu sớm, theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì:

   Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động theo các trường hợp quy định tại Điều 16 của Thông tư này.

   Ví dụ 33: Bà D, sinh ngày 10/5/1965, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 23 năm. Ngày 05/7/2016, Hội đồng Giám định y khoa kết luận bà D bị suy giảm khả năng lao động 61%. Thời điểm bà D đủ điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động là ngày 01/8/2016.

   Như vậy, đối chiếu quy định này với trường hợp của bác, mặc dù năm tới bác mới đủ tuổi về hưu, tuy nhiên, thời điểm hưởng lương hưu của bác sẽ được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận suy giảm khả năng lao động chứ không cần phải đợi đến năm bác đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập đối với thắc mắc của bác về thời điểm hưởng lương hưu trong trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bác vui lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn