Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:06/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ hình thành trong hoạt động bảo hiểm. Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 14. Hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

   164

   Hồ sơ xây dựng các quy định, hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức

   Vĩnh viễn

   165

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của ngành, cơ quan; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   166

   Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với công chức, viên chức của ngành, cơ quan và các đơn vị có liên quan

   10 năm

   167

   Hồ sơ xây dựng giáo trình về BHXH, BHYT, BHTN và các giáo trình khác

   Vĩnh viễn

   168

   Hồ sơ cung cấp các dịch vụ, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

   10 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản Hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn