Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, dược, vật tư y tế của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:06/11/2019

Xin chào, Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, dược, vật tư y tế của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 18. Hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế

   201

   Hồ sơ xây dựng quy định, văn bản hướng dẫn về công tác giám định BHYT, thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế

   Vĩnh viễn

   202

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   203

   Hồ sơ giám định lại BHYT

   10 năm

   204

   Hồ sơ về việc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

   20 năm

   205

   Hồ sơ tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế

   20 năm

   206

   Hồ sơ hợp tác với Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong công tác BHYT

   20 năm

   207

   Hồ sơ xây dựng văn bản chỉ đạo điểm, tăng cường công tác giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược và vật tư y tế

   Vĩnh viễn

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn