Thời gian bảo quản Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:05/11/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu thời hạn bảo quản hồ sơ hình thành trong hoạt động bảo hiểm. Cho tôi hỏi thời gian bảo quản Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 6. Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản

   91

   Hồ sơ xây dựng chế độ, quy định về kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của Ngành, đơn vị

   Vĩnh viễn

   92

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của Ngành, cơ quan:

   - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   93

   Hồ sơ xây dựng, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm

   Vĩnh viễn

   94

   Hồ sơ quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành

   Vĩnh viễn

   95

   Hồ sơ xây dựng báo cáo Chính phủ, bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản của Ngành, đơn vị

   Vĩnh viễn

   96

   Hồ sơ xây dựng cơ bản:

   - Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt; công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

   Vĩnh viễn

   - Công trình nhóm B, C và sửa chữa lớn

   Theo tuổi thọ công trình

   97

   Hồ sơ sửa chữa nhỏ các công trình

   15 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn