Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:05/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về bảo quản hồ sơ hình thành trong hoạt động bảo hiểm. Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 12. Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm toán nội bộ

   144

   Hồ sơ xây dựng quy định, quy trình, quy chế và hướng dẫn về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành

   Vĩnh viễn

   145

   Hồ sơ xây dựng quy định, quy trình, quy chế và hướng dẫn về kiểm toán nội bộ

   Vĩnh viễn

   146

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm toán nội bộ của ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   147

   Báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm toán nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   148

   Hồ sơ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra lại các cuộc thanh tra chuyên ngành

   Vĩnh viễn

   149

   Hồ sơ giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

   - Vụ việc nghiêm trọng

   - Vụ việc khác

   Vĩnh viễn

   20 năm

   150

   Hồ sơ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Chính phủ, các bộ, ngành đối với BHXH Việt Nam:

   - Vụ việc nghiêm trọng

   - Vụ việc khác

   Vĩnh viễn

   20 năm

   151

   Hồ sơ phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm toán liên ngành

   10 năm

   152

   Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng:

   - Hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   153

   Hồ sơ về hoạt động và báo cáo của tổ chức Thanh tra nhân dân:

   - Báo cáo hàng năm

   - Báo cáo khác

   Vĩnh viễn

   5 năm

   154

   Hồ sơ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra:

   - Vụ việc nghiêm trọng

   - Vụ việc khác

   Vĩnh viễn

   20 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn