Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:05/11/2019

Xin chào, Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 10. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học

   118

   Hồ sơ xây dựng quy định, quy chế, hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến cải tiến khoa học công nghệ

   Vĩnh viễn

   119

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch về công tác nghiên cứu khoa học; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, trung hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   120

   Hồ sơ hoạt động của Hội đồng khoa học ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   121

   Hồ sơ về các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học:

   - Cấp nhà nước, cấp bộ, ngành

   - Cấp cơ sở

   Vĩnh viễn

   10 năm

   122

   Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ, giải pháp hữu ích được công nhận:

   - Cấp nhà nước, bộ, ngành

   - Cấp cơ sở

   Vĩnh viễn

   10 năm

   123

   Hồ sơ về việc triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn

   10 năm

   124

   Hồ sơ tuyển chọn, đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của ngành, cơ quan

   10 năm

   125

   Hồ sơ họp, xét công nhận sáng kiến của ngành

   Vĩnh viễn

   126

   Hồ sơ phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm

   Vĩnh viễn

   127

   Hồ sơ về Giấy phép xuất bản bản tin thông tin khoa học BHXH

   Vĩnh viễn

   128

   Hồ sơ về việc biên tập, xuất bản, phát hành Bản tin Thông tin khoa học BHXH

   10 năm

   129

   Hồ sơ xuất bản kỷ yếu khoa học

   20 năm

   130

   Hồ sơ xây dựng thư viện điện tử

   Vĩnh viễn

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn