Thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:06/11/2019

Cho tôi hỏi thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 16. Hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT

   183

   Hồ sơ quy định, văn bản hướng dẫn về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

   Vĩnh viễn

   184

   Hồ sơ quy định quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT

   Vĩnh viễn

   185

   Hồ sơ quy định về mẫu, mã sổ BHXH; mẫu, mã thẻ BHYT

   Vĩnh viễn

   186

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch về lĩnh vực sổ BHXH, thẻ BHYT; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   187

   Hồ sơ tổ chức thực hiện về việc chuyển giao sổ BHXH

   Vĩnh viễn

   188

   Hồ sơ cấp và quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH

   Vĩnh viễn

   189

   Hồ sơ cấp và quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT

   20 năm

   190

   Hồ sơ giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

   Vĩnh viễn

   191

   Hồ sơ rà soát sổ BHXH, thẻ BHYT

   20 năm

   192

   Hồ sơ xây dựng và triển khai sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử

   Vĩnh viễn

   193

   Hồ sơ đổi, cấp lại thẻ BHYT

   5 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn