Thời gian bảo quản tài liệu của tổ chức Đảng của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:07/11/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thời gian bảo quản tài liệu của tổ chức Đảng của hệ thống BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời gian bảo quản tài liệu của tổ chức Đảng của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 21. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

   21.1. Tài liệu của tổ chức Đảng

   219

   Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

   220

   Hồ sơ Đại hội

   Vĩnh viễn

   221

   Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

   - Tổng kết năm, nhiệm kỳ

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   222

   Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

   Vĩnh viễn

   223

   Hồ sơ công tác của Ban cán sự đảng

   Vĩnh viễn

   224

   Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

   Vĩnh viễn

   225

   Hồ sơ về tiếp nhận, bàn giao công tác Đảng

   10 năm

   226

   Hồ sơ về hoạt động kiểm tra, giám sát

   20 năm

   227

   Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên

   70 năm

   228

   Hồ sơ đảng viên

   70 năm

   229

   Sổ sách (đăng ký Đảng viên, Đảng phí, ghi biên bản)

   20 năm

   230

   Công văn trao đổi về công tác Đảng

   10 năm

   Trên đây là quy định về thời gian bảo quản tài liệu của tổ chức Đảng của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn