Thời gian đi bộ đội có tính đóng Bảo hiểm thất nghiệp?

Ngày hỏi:02/04/2019

Cho tôi hỏi trường hợp tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi đi làm ở công ty 2 năm từ 8/2014 đến 8/2016, tôi đi bộ đội và tôi viết đơn bảo lưu hợp đông lao động đến tháng 9/2018 tôi xuất ngũ về làm tiếp đến tháng 3/2019 tôi nghỉ. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • CCPL: Thông tư 95/2016/TT-BQP, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 148/2018/NĐ-CP, Luật Việc làm 2013

   Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP quy định:

   - Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

   Tổng thời gian tính hưởng BHXH = Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ + Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ)

   Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì: Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

   a) Ốm đau;

   b) Thai sản;

   c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   d) Hưu trí;

   đ) Tử tuất.

   Ngoài ra tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP có quy định:

   Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có). Trong đó:

   a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.

   b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp;

   Như vậy, thời gian đi bộ đội được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Tuy nhiên, theo các quy định trích dẫn trên thì thời gian đi bộ đội không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chỉ khi nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương mới tính đóng BHTN.

   Do đó, trong trường hợp này để được hưởng chế độ bạn phải đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, có nghĩa là bạn phải đóng BHTN đủ 12 tháng sau khi xuất ngũ, ở đây bạn mới chỉ đóng đủ 6 tháng nên không đủ điều kiện để hưởng chế độ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn