Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp em đã đóng có được bảo lưu không?

Ngày hỏi:21/02/2013

Sổ bảo hiểm của em đã được 7 năm trong đó có hơn 1 năm đống bảo hiểm thất nghiệp Em muốn hỏi là nếu em nghỉ không đống bảo hiểm thất nghiệp nữa và không đi làm thủ tục để lấy tiền thất nghiệp thì liệu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp em đã đóng có được bảo lưu không khi em nghỉ công ty. Và khi em làm ở công ty mới được đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian đóng sẽ tăng lên theo mức cũ hay là đóng lại từ đầu Anh chị bảo hiểm giúp em trả lời cho em biết ah em xin chào anh chị

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tư vấn như sau:

  • Thời gian tham gia BHTN của bạn sẽ được bảo lưu khi bạn nghỉ việc ở công ty cũ nhưng chưa đăng ký hưởng BHTN.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn