Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?

Ngày hỏi:17/12/2013

Trước đây, tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nay đủ điều kiện để nghỉ hưu. Xin hỏi cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Tại Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Theo đó, Điều 17 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng nêu rõ:

   Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau:

   ( BQ_BB X ST_BB ) + TONG_TN

   BQ = -------------------------------------

   ( ST_BB + ST_TN )

   Ký hiệu:

   BQ = Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH

   BQ_BB = Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc

   TONG_TN = Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện

   ST_BB = Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc

   ST_TN = Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện

   Trong đó: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

   Như vậy, tiền lương bình quân của người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng của cả 2 giai đoạn theo quy định./.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn