Thời gian hưởng chế độ khi con ốm trong năm 2020

Ngày hỏi:06/03/2020

Tôi muốn hỏi: Thời gian hưởng chế độ khi con ốm trong năm 2020 được quy định như thế nào? Tối đa là bao nhiêu ngày? Có khác gì so với năm 2019?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

   2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Điều này được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

   1. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

   a) Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì năm 2020 thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 01 năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con, không có thay đổi so với năm 2019:

   - Tối đa 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi;

   - Tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 - 07 tuổi.

   Lưu ý: Thời gian này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn