Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Ngày hỏi:10/12/2013

Trước đây, tôi làm việc trong ngành Y tế , tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009, đến tháng 5/2011 tôi nghỉ việc. Tháng 8/2011 tôi vào làm việc cho một công ty TNHH và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 10/2013 tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Xin hỏi thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi như thế nào? có được tính thời gian trong ngành Y tế không? Mức trợ cấp ra sao? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   Như vậy thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là tổng thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc trong ngành Y tế (từ tháng 01/2009 đến tháng 5/2011) và thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc ở công ty TNHH (từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2013).
   Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn