Thời gian làm ở xã có được tính là thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH hay không ?

Ngày hỏi:18/03/2014

Tôi công tác tại một đơn vị HCSN thuộc huyện Tân Biên, Tây Ninh. Trước đây, có thời gian làm Bí thư xã đoàn từ tháng 9/1984 đến tháng 10/1990. Tuy nhiên trong sổ BHXH của tôi không thể hiện thời gian này. Xin hỏi thời gian tôi làm ở xã như vậy có được tính là thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH hay không ? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Nghị định 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tại Khoản 2 Điều 1 bổ sung Khoản 3b sau Khoản 3 Điều 16 như sau:

   "3b. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

   Đề nghị bạn liên hệ bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn