Thời gian nghỉ cách ly có ảnh hưởng đến việc giải quyết BHXH một lần?

Ngày hỏi:21/04/2020

Theo quy định hiện hành sau một năm nghỉ việc nếu không có nhu cầu đóng BHXH thì người lao động có thể làm thủ tục nhận BHXH một lần. Vậy, thời gian nghỉ cách ly vì Covid-19 có ảnh hưởng đến thời hạn nộp hồ sơ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì:

   Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

   Khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, hiện nay không có quy định giới hạn về thời gian để nộp hồ sơ nhận BHXH một lần, do đó thời gian cách ly xã hội vì Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến thời hạn nộp hồ sơ.

   Ngoài ra, trong thời gian cách ly xã hội thì cơ quan BHXH vẫn làm việc, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn