Thời gian nghỉ thai sản của lao động nam có tính ngày chủ nhật không?

Ngày hỏi:03/08/2020

Xin hỏi vợ mình sinh thường mình được nghỉ 5 ngày thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con. Vậy 5 ngày này có bao gồm cả ngày chủ nhật không bạn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2a Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau là 05 ngày làm việc.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   Khoản 7 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Mà trường hợp lao động nam nghỉ thai sản lại thuộc Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Do đó thời gian nghỉ thai sản của lao động nam không tính ngày chủ nhật (nếu đây là ngày nghỉ hàng tuần).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn