Thời gian nghỉ theo chế độ ốm đau có bị trừ vào phép năm không?

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi mang thai ở tháng thứ 6 thì bị động thai nên bác sĩ có kê thuốc và viết giấy cho tôi nghỉ 8 ngày (theo chế độ ốm đau) để dưỡng thai. Tôi là nhân viên văn phòng ở một công ty, có tham gia bảo hiểm đầy đủ, và còn 10 ngày phép năm. Tôi đi làm 02 năm rồi mà chưa bao giờ nghỉ việc theo chế độ ốm đau, đây là lần đầu, tôi làm việc trong điều kiện bình thường. Thế cho tôi hỏi: Thời gian nghỉ theo chế độ ốm đau có bị trừ vào phép năm không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

   Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

   - Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

   - Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

   => Như bạn có trình bày thì bạn là nhân viên văn phòng làm việc trong điều kiện bình thường, thì thời gian hưởng chế độ ốm đau của bạn là 30 ngày. Bạn chưa sử dụng ngày nào, thời gian nghỉ dưỡng của bạn là do bác sĩ chỉ định. Do đó, thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của bạn không bị trừ vào phép năm bạn nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  Nghỉ phép năm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn