Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau khi có 2 con ốm trùng nhau

Ngày hỏi:18/12/2018

Tôi là Nguyễn Hồng Anh, hiện tôi đang theo học lớp quản trị nhân sự tại một cơ sở đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh. Tôi được biết người lao động khi con ốm thì có thể được giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau để chăm sóc con. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, trong trường hợp nhiều con bị ốm có thời gian ốm trùng nhau thì giải quyết như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

   - Thời gian nghỉ:

   Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau khi chăm sóc con ốm là không quá 20 ngày làm việc/ năm nếu con dưới 3 tuổi, và không quá 15 ngày làm việc/ năm nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 07 tuổi.

   Ví dụ 6: Bà A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: con thứ nhất bị ốm từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2018, con thứ hai bị ốm từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2018, bà A phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là ngày Chủ nhật. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà A được tính từ ngày 04 đến ngày 13 tháng 01 năm 2018 là 09 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật).

   - Mức hưởng:

   Mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu có 2 con trở lên bị ốm đau trùng nhau, thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau là thời gian thực tế người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn