Thời gian nhận tiền trợ cấp mai táng người cao tuổi là bao lâu?

Ngày hỏi:04/04/2019

Chào ban biên tập, bà em năm nay 90 tuổi, bà em vừa mới mất tháng trước, gia đình em đã làm đầu đủ hồ sơ để được nhận tiền trợ cấp mai táng người cao tuổi. Thế nhưng nộp hồ sơ 15 ngày rồi mà vẫn chưa thấy có hồi âm. anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thời gian nhận tiền trợ cấp mai táng người cao tuổi là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bà bạn đã 90 tuổi nên sẽ được hưởng hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi khi mất theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau:

   ” Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

   1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

   a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

   c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

   Theo đó, người trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 5.400.000 đồng.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì:

   "4. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng:

   a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

   b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

   c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng."

   Theo đó, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định thì thân nhân của người mất sẽ được Ủy ban nhân dân hỗ trợ chi phí mai táng.

   Theo như bạn trình bày là gia đình đã nộp đầy đủ hồ sơ, nhưng đã 15 ngày mà vẫn chưa có hồi âm thì bạn phải liên hệ với Ủy ban để được giải quyết vì đã quá thời gian quy định.

   Trên đây là quy định về thời gian nhận tiền trợ cấp mai táng người cao tuổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn