Thời gian tham gia BHYT để hưởng quyền lợi khi đi khám bệnh

Ngày hỏi:30/07/2015

Tôi tham gia BHYT hộ gia đình từ nhiều năm nay, tuy nhiên năm nay có sự thay đổi của Luật nên gây ra một số khó khăn; mặt khác do sơ suất nên tôi bị trễ hạn. Khi tới xã tiếp tục mua thẻ BHYT được nhân viên ở xã hướng dẫn về thời hạn sử dụng của thẻ nhưng tôi chưa rõ. Xin hỏi BHXH tỉnh BP một số nội dung Sau khi xem xét văn bản trên mạng tôi được biết Luật BHYT sửa đổi quy định “Tham gia BHYT không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT……; Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thẻ BHYT có giá trị nối tiếp với ngày hết hạn SD của thẻ lần trước” Thẻ BHYT của tôi hết hạn vào ngày 31/3/2015; đến ngày 25/6/2015 tôi liên hệ mua thẻ BHYT. Như vậy theo quy định trên thì thời gian tôi trễ hạn chưa quá 03 tháng thì có được xem là thời gian liên tục hay không? Nếu được xác định là liên tục thì Hạn sử dụng thẻ của tôi có được cấp lùi lại (là ngày 01/4/2015) như quy định (Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thẻ BHYT có giá trị nối tiếp với ngày hết hạn SD của thẻ lần trước) hay không hay là ngày 01/7/2015? Thời gian tham gia BHYt của tôi để hưởng quyền lợi khi đi khám bệnh được tính như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế; Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và các văn bản khác có liên quan quy định “Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế....”.

   Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp của ông, thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào ngày 31/3/2015 và đến ngày 25/6/2015 ông đóng tiền mua thẻ BHYT theo đúng quy định (thời gian gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính) thì thẻ BHYT của ông có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng tiền bảo hiểm y tế (ngày 25/6/2015 đến hết thời gian tương ứng với số tháng mua BHYT). Thời gian gián đoạn từ ngày 01/04/2015 đến 24/6/2015 được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục (đây là cơ sở để tính vào thời gian tham BHYT 5 năm liên tục trở lên để người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh mà có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến)./.


  Nguồn:

  BHXH tỉnh Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn