Thời gian thông báo về thời điểm nghỉ hưu của lao động đủ điều kiện nghỉ hưu

Ngày hỏi:13/03/2017

Thời gian thông báo về thời điểm nghỉ hưu của lao động đủ điều kiện nghỉ hưu. Trường họp là nhân viên phục vụ, đã đủ tuổi nghỉ hưu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo nghỉ hưu trước mấy tháng ạ. Căn cứ nghị định nào ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vì bạn không nói rõ bạn là viên chức, công chức hay người làm trong lực lượng vũ trang nhân dân. Do vậy, bạn có thể tham khảo các quy định sau đây:

   Căn cứ Điều 10 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định thông báo nghỉ hưu như sau:

   Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và chuẩn bị người thay thế.

   Như vậy, nếu bạn là công chức thì trước 6 tháng đến thời điểm nghỉ hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu.

   Đối với viên chức thì căn cứ Điều 40 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định thủ tục nghỉ hưu như sau:

   Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị người thay thế.

   Như vậy trước 06 tháng cơ quan, quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết. Trường hợp bạn làm trong ngành lực lượng vũ trang thì vấn đề thời hạn thông báo trước khi nghỉ hưu không được quy định cụ thể. Vì đây là ngành đặc thù nên các văn bản được lưu hành nội bộ, do vậy bạn có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị công tác để hỏi cụ thể.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thời gian thông báo về thời điểm nghỉ hưu của lao động đủ điều kiện nghỉ hưu. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2010/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn