Thời gian trong quân ngũ và đi học có được tính đóng BHXH?

Ngày hỏi:08/05/2017

Ông Lê Văn Thuấn (tỉnh Thanh Hóa) đi bộ đội tháng 8/1983 tại quân Đoàn 1, ngày 23/9/1986  được chuyển về trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội học. Thủ tục chuyển ngành của Quân đoàn 1 bao gồm: Quyết định và Giấy thôi trả lương (Giấy thôi trả lương có nôi dung sau: Quyết định ngày 23/9/1986, xuất ngũ về trường Kiến trúc Hà Nội với mức lương là 276.44 đồng. Đơn vị thanh toán lương đến hết 30/9/1986, ngoài ra không có chế độ gì. Giấy thôi trả lương: Chuyển ngành về trường đại học Kiến trúc Hà nội với mức lương 276,44 đồng. Đề nghị đơn vị mới cấp tiếp từ 1/10/1986).  

Năm 1991 ông Thuấn ra trường, năm 1993 làm việc tại Doanh nghiệp nhà nước cho đến nay do sức khỏe yếu nên xin nghỉ chế độ. Ông Thuấn hỏi, khi nghỉ chế độ, ông có được tính thời gian học tại trường Đại học Kiến trúc và thời gian chờ việc là thời gian công tác liên tục để hưởng chế độ BHXH không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Quyết định số 281/CP ngày 1/9/1980 của Hội đồng Chính phủ quy định: Quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, về địa phương chưa quá 6 tháng (kể từ ngày được đơn vị quân đội ký quyết định cho phục viên hoặc xuất ngũ), nếu được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung, thì được hưởng chính sách như những quân nhân được chuyển thẳng từ đơn vị quân đội vào cơ quan xí nghiệp hoặc trường học và thôi hưởng trợ cấp phục viên (nếu có).

   Theo nội dung ông trình bày, tại Quyết định ngày 23/9/1986 thể hiện ông được xuất ngũ về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nếu trong quá trình đi học ông không vi phạm kỷ luật ảnh hưởng đến việc gián đoạn thời gian học tập và thời gian công tác trong quân đội chưa được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần thì thời gian ông phục vụ trong quân đội, thời gian đi học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được tính là thời gian đã đóng BHXH, thời gian nghỉ chờ việc từ năm 1991 đến năm 1993 của ông chưa có căn cứ để tính là thời gian đã đóng BHXH.

   Để có căn cứ trả lời cụ thể, đề nghị ông cung cấp hồ sơ cho cơ quan đơn vị để cung cấp cho cơ quan BHXH địa phương xem xét, trả lời.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn