Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán của hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:04/11/2019

Cho tôi hỏi thời hạn bảo quản thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán của hệ thống BHXH Việt nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán của hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   Nhóm 5. Hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán

   71

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định về tài chính, kế toán

   Vĩnh viễn

   72

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch về tài chính, kế toán, tài sản của Ngành, cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   73

   Hồ sơ xây dựng tỷ lệ phí dịch vụ phải trả cho các cơ quan, tổ chức

   Vĩnh viễn

   74

   Hồ sơ xây dựng quy trình lập và phân bổ dự toán hàng năm

   Vĩnh viễn

   75

   Hồ sơ xây dựng, phân bổ, điều chỉnh dự toán hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện

   Vĩnh viễn

   76

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch, thực hiện cấp chuyển kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện

   Vĩnh viễn

   77

   Hồ sơ lập dự toán hàng năm của Ngành, cơ quan, đơn vị

   Vĩnh viễn

   78

   Hồ sơ xây dựng Báo cáo tổng quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp của Ngành

   Vĩnh viễn

   79

   Hồ sơ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

   - Hàng năm

   - 9 tháng, 6 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   80

   Hồ sơ thẩm định, thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm

   Vĩnh viễn

   81

   Hồ sơ phê duyệt quyết toán; thẩm tra, thẩm định quyết toán vốn đầu tư phát triển và các dự án của ngành, cơ quan, đơn vị

   Vĩnh viễn

   82

   Hồ sơ xây dựng kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành

   Vĩnh viễn

   83

   Sổ kế toán của cơ quan, đơn vị:

   - Sổ kế toán tổng hợp

   - Sổ kế toán chi tiết

   20 năm

   10 năm

   84

   Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

   10 năm

   85

   Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

   5 năm

   86

   Hồ sơ thỏa thuận, sửa đổi thỏa thuận liên ngành giữa BHXH Việt Nam và các ngân hàng, kho bạc nhà nước và các cơ quan khác

   Vĩnh viễn

   87

   Hồ sơ mua sắm tài sản

   20 năm

   88

   Hồ sơ về nhà, đất, công sở và cơ sở hạ tầng của ngành, đơn vị

   Vĩnh viễn

   89

   Hồ sơ chuyển nhượng, thanh lý, thuê, bàn giao tài sản cố định:

   - Nhà, đất

   - Tài sản khác

   Vĩnh viễn

   20 năm

   90

   Báo cáo kiểm kê, đánh giá, đánh giá lại tài sản cố định, thanh toán công nợ định kỳ, đột xuất

   20 năm

   Trên đây là quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán của hệ thống BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn