Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ trong hệ thống BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:04/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thì việc bảo quản hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ trong hệ thống BHXH Việt Nam được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ trong hệ thống BHXH Việt Nam như sau:

   STT

   TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

   THBQ

   (1)

   (2)

   (3)

   Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu hành chính, tổng hợp

   1.1. Hồ sơ, tài liệu văn thư, lưu trữ

   01

   Tập văn bản đến:

   - Văn bản của các cơ quan cấp trên quy định, hướng dẫn chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tài chính - kế toán, đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ

   Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

   - Văn bản của các cơ quan cấp trên, các cơ quan, tổ chức khác gửi đến (gửi để biết)

   10 năm

   - Văn bản đến: giới thiệu chữ ký, thông báo chuyển trụ sở, thông báo số điện thoại ...

   5 năm

   02

   Sổ, tập lưu văn bản đi của cơ quan:

   - Tập lưu quyết định, quy định, quy chế

   Vĩnh viễn

   - Tập lưu công văn

   50 năm

   03

   Sổ sách; sổ đăng ký văn bản đến

   20 năm

   04

   Sổ ký giao, nhận văn bản của cơ quan, đơn vị

   10 năm

   05

   Hồ sơ xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   06

   Hồ sơ xây dựng Danh mục bí mật nhà nước

   Vĩnh viễn

   07

   Hồ sơ xây dựng Danh mục hồ sơ dự kiến hàng năm

   20 năm

   08

   Hồ sơ quy định mẫu dấu của cơ quan, đơn vị

   Vĩnh viễn

   09

   Hồ sơ quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị

   20 năm

   10

   Hồ sơ về giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

   20 năm

   11

   Hồ sơ về khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ

   20 năm

   12

   Hồ sơ giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

   Vĩnh viễn

   13

   Hồ sơ tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị

   20 năm

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn